sábado, 21 de noviembre de 2009

CONCEPTES DE LA REPÚBLICA

EN SÍ:
Una idea en sí,consisteix en captar la idea en la seua essencia,es a dir,sense apollar-se en hipòtesi.La idea en sí,es universal ,ja que podem entendre-la sense comparar-la amb qualsevol altre concepte.Segons P lató sols podran captar la idea en sí,els filósofs,que han sigut educats,per a tindre la capacitat de conèixer-la.

CREENÇA:
La creença pertany al coneixement sensible i esta dins de la facultat Pistis.S'associa als productors com també ho és l'hàbit i el costum.Plató assiganaba als productors una espècie de rutina,la qual tenia que transmetre-la de generació en generació sense cap aportació intel·lectual.

SUPÒSIT:
És una idea o afirmació que es pretén passar per certa,però no es demostrable també s'anomena hipòtesi.
En Plató aquestes hipòtesis es troben a la matemàtica,ciència que es basa en definicions no demostrables per crear teories,defecte que feia que per a Plató fora inferior a la filosofia.

OMBRA:
Són representacions imperfectes de la realitat.Aquestes figuren al món sensible.I estan relacionades amb la E-Ikasia,invenció,imaginació,facultat associada als artistes.Al mite de la caverna les escultures,carruatges i animals que porten la comitiva,reflectides per el foc al fons de la caverna,son les ombres vistes pels pressoners.

PENSAMENT DISCURSIU:
El pensament discurisu és un saber referit al món de les idees matemàtiques,aquest saber és etern i absolut però utiliza definicions no demostrables.S'identifica amb la Dianoia,facultat del pensament intel·ligble que l'associem a les matemàtiques,ciència propedèutica de la filosofia.

No hay comentarios:

Publicar un comentario